V Międzynarodowa Konferencja pt.

19 Czerwca 2013

W dniach 19–21 czerwca 2013 r. w Ustroniu odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja pt."Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego".

Na konferencji zostaną zaprezentowane osiągnięcia naukowo-techniczne oraz technologiczne dotyczące budowy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa ich eksploatacji w ruchu zakładu górniczego.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
dr inż. Piotr Litwa.

Organizatorem konferencji jest Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.

do góry