Konkurs "Bezpieczna Kopalnia"

22 Lutego 2007

Organizatorami Konkursu są: Wyższy Urząd Górniczy, Fundacja "Bezpieczne Górnictwo" im. prof. Wacława Cybulskiego, Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Celem Konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach oraz wyróżnianie tych spośród nich, które wykazują największą dbałość o przestrzeganie przepisów i zasad BHP. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach - osobno dla kopalń węgla kamiennego i osobno dla kopalń rud miedzi. Wyboru zwycięzcy w każdej z kategorii dokonuje Wielka Kapituła Konkursu "Bezpieczna Kopalnia". Główne kryteria Konkursu: liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich w latach 2004, 2005 i 2006 i data ostatniego wypadku śmiertelnego, liczba wypadków lekkich w kopalniach z wyłączeniem wypadków śmiertelnych i ciężkich – w roku 2006, ilość kolejnych dni bez wypadku w roku 2006, występujące zagrożenia naturalne (wg stopni, kategorii i klas), liczba załogi ogółem, w tym pod ziemią, wielkość wydobycia (tys. ton/dobę). W skład Wielkiej Kapituły Konkursu wchodzą: Przewodniczący: mgr inż. Jan SZCZERBIŃSKI - Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI - Fundacja "Bezpieczne Górnictwo" im. W. Cybulskiego, prof. AGH dr hab. inż. Włodzimierz ROSZCZYNIALSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, prof. dr hab. inż. Paweł KRZYSTOLIK - Główny Instytut Górnictwa, dr hab. inż. Stanisław KRZEMIEŃ - Politechnika Śląska, mgr inż. Wojciech MAGIERA - Wyższy Urząd Górniczy, mgr inż. Stanisław MALIK - Fundacja "Bezpieczne Górnictwo" im. W. Cybulskiego, dr inż. Jerzy KICKI - Szkoła Eksploatacji Podziemnej.

do góry