KONKURS FOTOGRAFICZNY
Kopalnia: człowiek – środowisko – technika

18 Maja 2007

Z okazji jubileuszu 85-lecia Wyższego Urzędu Górniczego
redakcja miesięcznika WUG ogłasza

konkurs fotograficzny

"Kopalnia: człowiek – środowisko – technika".

Celem konkursu jest promocja górnictwa i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, a tematem przedstawienie kopalni jako przestrzeni, w której człowiek, środowisko i technika przenikają się, tworząc specyficzny górniczy mikrokosmos.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Prace konkursowe należy przesyłać do redakcji miesięcznika WUG w terminie do 15 października 2007 r. Zasady udziału w konkursie określa regulamin.

Regulamin konkursu

Umowa o przeniesienie praw autorskich

do góry