Konkurs plastyczny

7 Października 2010

Konkurs plastyczny „Współczesne górnictwo: Górnik i wiertnik pracują bezpiecznie. Kopalnia XXI wieku”

Zapraszamy młodzież gimnazjalną oraz uczniów klas górniczych szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym pt. "Współczesne górnictwo: Górnik i wiertnik pracują bezpiecznie. Kopalnia XXI wieku".

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przemysłu wydobywczego w Polsce i bezpiecznego wydobywania kopalin. Polskie górnictwo jest bardzo różnorodne (podziemne, odkrywkowe i otworowe). Mamy około 5,5 tys. zakładów górniczych. Na terenie naszego kraju wydobywa się różne kopaliny, m.in.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, sól kamienną, rudy miedzi i ołowiu, ropę naftową, gaz ziemny, wody lecznicze i termalne, gips i anhydryt, surowce skalne i ilaste, piaski formierskie i szklarskie.

Adresatami konkursu są uczniowie, którzy wkrótce dokonywać będą wyboru przyszłego zawodu. Być może wielu z nich będzie szukało możliwości rozwoju swoich zainteresowań oraz zatrudnienia w polskim górnictwie.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Muszą promować bezpieczeństwo pracy w górnictwie oraz dobre praktyki i solidarność zawodową z odpowiedzialnością za życie i zdrowie drugiego człowieka.

WAŻNE: Prace konkursowe w formacie nie większym niż 54 cm x 21 cm wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać lub przesłać pocztą w terminie do 5 listopada 2010 r. na adres:

Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

z dopiskiem Biuro Organizacyjne: konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. "Współczesne Górnictwo"

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac pod kątem trafności plastycznego przedstawienia tematu, oryginalności oraz walorów artystycznych. Przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny
  • II miejsce – odtwarzacz Portable Media Player
  • III miejsce – odtwarzacz mp3
  • oraz 9 równorzędnych wyróżnień, które uhonorowane zostaną sprzętem sportowym.

Organizatorami konkursu są: Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”, działająca przy WUG przy współpracy Śląskiego Kuratorium Oświaty, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Więcej informacji o konkursie zawiera regulamin. Pytania dotyczące konkursu plastycznego prosimy kierować na adres lub:
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

Pobierz pliki:
Regulamin konkursu plastycznego
Formularz zgłoszeniowy

do góry