Perspektywy stosowania obudowy kotwiowej w polskich kopalniach węgla kamiennego.

22 Kwietnia 2010

W dniach 22–23 kwietnia 2010 r. w Jaworzu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa "Perspektywy stosowania obudowy kotwiowej w polskich kopalniach węgla kamiennego".

Tematyka konferencji dotyczy problematyki zastosowań obudowy kotwiowej i podporowo-kotwiowej w celu poprawy stateczności wyrobisk.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Litwa.

Organizatorem Konferencji jest Koło SITG Głównego Instytutu Górnictwa.

do góry