"RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE"

3 Czerwca 2009

W dniach 3 czerwca 2009 r. w Katowicach odbędzie się Konferencja "RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE" organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz ryzyka zawodowego w górnictwie.

Konferencja ma na celu pomoc pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw górniczych w zrozumieniu potrzeb bezpieczniejszego środowiska pracy oraz w zmianie podejścia do oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Litwa.

Organizatorem konferencji jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, współorganizatorem Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

do góry