Strona główna/Ogłoszenia/Konferencje i patronaty/Konferencje, seminaria, konkursy z udziałem (..)/48. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

48. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

26 Maja 2022

W związku z ogłoszeniem 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym, zachęcamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu upowszechniającym opracowania i rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

  • ograniczenia narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze,
  • możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy jest najstarszym tego rodzaju konkursem w Polsce. Wynikiem jego prowadzenia przez kilkadziesiąt lat było upowszechnienie wielu tysięcy rozwiązań, które wpłynęły na warunki pracy setek tysięcy pracowników.

Konkurs jest realizowany w trzech kategoriach:

  • kategoria A - rozwiązania techniczne i technologiczne,
  • kategoria B - prace naukowo badawcze,
  • kategoria C - przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Szczegółowe materiały informacyjne można pobrać ze strony internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (www.ciop.pl/konkurs-bhp).

do góry