XXIII Conference of Phd Students and Young Scientists: Interdisciplinary topics in mining, geology and geomatics

6 Marca 2023

W dniach 13-15 czerwca 2023 r. we Wrocławiu odbędzie się XXIII Conference of Phd Students and Young Scientists: Interdisciplinary topics in mining, geology and geomatics.

Wydarzenie ma charakter cykliczny i porusza zagadnienia dotyczące m.in. postępu technicznego w dziedzinie górnictwa, racjonalnej gospodarki złożami kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek przyjął zaproszenie do udziału w pracach komitetu naukowego konferencji. 

do góry