Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych

23 Kwietnia 2008

W dniach 23–25 kwietnia 2008 r., w Leśnej, odbędzie się IV Konferencja "Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych". Organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej oraz KGHM Cuprum Sp. z o. o. Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
• wpływ działalności górniczej na rozwój gospodarki, cywilizacji i kultury od czasów najdawniejszych po współczesne,
• rozwój techniki eksploatacji złóż i przeróbki kopalin na przestrzeni dziejów,
• relikty dawnych robót górniczych,
• zwyczaje, prawo i tradycje górnicze,
• wykorzystanie obiektów po dawnych robotach górniczych w celach turystycznych i dydaktycznych,
• propagowanie wiedzy dotyczącej roli i znaczenia górnictwa w rozwoju społeczeństw oraz informacji o występowaniu, lokalizacji i możliwościach poznania pozostałości dawnych robót górniczych.

IV Konferencja "Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych" będzie poświęcona pamięci zmarłego Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego Jana Szczerbińskiego.

Podczas obrad dr Barbara Wolek-Kocur z Biura Organizacyjnego WUG wygłosi referat poświęcony źródłom górniczego kultu św. Barbary.

do góry