II Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna

14 Maja 2007

W dniach 24–25 maja 2007 r., w Krapkowicach, odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona ochronie środowiska w górnictwie podziemnym i odkrywkowym.

Organizatorem konferencji jest Politechnika Śląska, współorganizatorem Południowy Koncern Węglowy S.A.

Zakres tematyczny obrad konferencyjnych obejmuje:
• Aktualne problemy ochrony środowiska w kopalniach podziemnych i odkrywkowych (w tym wydobywających kopaliny pospolite).
• Przekształcenia geomechaniczne górotworu w wyniku eksploatacji złóż.
•Zagrożenia środowiska w związku ze zmianami warunków hydrogeologicznych.
•Zagospodarowanie odpadów.
•Drgania gruntu a ochrona obiektów budowlanych na powierzchni terenu.
•Rewitalizacja powierzchni i obiektów pokopalnianych.

W trakcie obrad WUG będzie reprezentował dr inż. Jan Dulewski- zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem.

do góry