Międzynarodowe warsztaty w Luksemburgu

8 Czerwca 2007

8 czerwca 2007 r. odbędą się, w Luksemburgu, międzynarodowe warsztaty zorganizowane przez Komitet Doradczy Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Warsztaty będą poświęcone najważniejszym problemom w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz implementacji europejskiego prawodawstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w przemyśle wydobywczym, a także zagadnieniom zagrożeń pracy w warunkach szczególnych w przemyśle wydobywczym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Polska delegacja przedstawi problemy bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych. Wyższy Urząd Górniczy będą reprezentować: zastępca dyrektora Departamentu Warunków Pracy: Jan Migda, Radca Prezesa Roman Macuga oraz Walter Mencel - członek Stałej Grupy Roboczej ds. Górnictwa.

do góry