Strona główna/Ogłoszenia/Konferencje i patronaty/Konferencje, seminaria, konkursy z udziałem (..)/IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

20 Czerwca 2007

W dniach 20–22 czerwca 2007 r., w Wiśle, odbędzie konferencja naukowo-techniczna: IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Buchwald zasiada w Komitecie Honorowym konferencji, natomiast Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG Zdzisław Kulczycki jest członkiem Komitetu Programowego Konferencji.

Celem IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych jest przedstawienie problematyki geodezji górniczej, ochrony środowiska, geologii inżynierskiej, rekultywacji terenów górniczych oraz profilaktyki budowlanej.

Zakres tematyczny Konferencji dotyczy roli systemu prawnego w zakresie gospodarki złożem, realizacji zadań proekologicznych oraz ochrony terenów górniczych i likwidacji szkód górniczych. Wygłoszone referaty obejmą ponadto m. in. tematykę planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych i pogórniczych, nowoczesnych geodezyjnych i geofizycznych technik pomiarowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, monitoring środowiska i prognozowanie skutków eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.

do góry