V Międzynarodowa Konferencja: Techniki Urabiania 2007

18 Września 2007


W dniach 18–21 września 2007 r., w Krynicy Zdroju, odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja: Techniki Urabiania 2007. Organizatorem konferencji jest Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Patronat nad konferencją objął Rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia:
•technik urabiania skał zwięzłych i węgla,
•urabiania skał i zagadnień ochrony środowiska,
•czystych technologii górniczych,
•trendów rozwojowych w konstrukcji maszyn urabiających i transportowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym,
•rekultywacji terenów górniczych,
•likwidacji kopalni,
•najnowszych osiągnięć technicznych w górnictwie,
•sposobów odzyskiwania surowców z minerałów odpadowych.

W trakcie konferencji referat wygłosi dyrektor Departamentu Energomechanicznego WUG mgr inż. Józef Koczwara.

do góry