Strona główna/Ogłoszenia/Konferencje i patronaty/Konferencje, seminaria, konkursy z udziałem (..)/Międzynarodowa Konferencja "Nowoczesne produkty chemiczne (..)

Międzynarodowa Konferencja "Nowoczesne produkty chemiczne dla górnictwa"

12 Czerwca 2007

W dniach 12–14 czerwca 2007 r., w Ustroniu, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Nowoczesne produkty chemiczne dla górnictwa", organizowana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach.

Dyrektor Departamentu Energomechanicznego, mgr inż. Józef Koczwara, oraz dyrektor Departamentu Górnictwa Wyższego Urzędu Górniczego, mgr inż. Wojciech Magiera, zasiadają w Radzie Naukowo-Programowej Konferencji.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia:
• Środków chemicznych stosowanych do zwalczania zagrożeń pożarowych, pyłowych, metanowych, radiacyjnych, wzmacniania górotworu i zabezpieczenia wyrobisk górniczych
• Wyrobów przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych oraz tkanin powlekanych stosowanych w górnictwie
• Polielektrolitów (flokulanty, koagulanty), odczynniki flotacyjne i inne środki chemiczne stosowane w zakładach przeróbki mechanicznej węgla i surowców mineralnych
• Metod i środków ochrony przed korozją maszyn, urządzeń i konstrukcji w górnictwie

do góry