V Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego "Węgiel Brunatny – Energia – Rozwój"

11 Czerwca 2007

W dniach 11–13 czerwca 2007 r., w Bełchatowie, odbędzie się V Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego "Węgiel Brunatny – Energia – Rozwój".

Honorowy patronat nad Kongresem objął Premier Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Kaczyński. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Buchwald zasiada w Komitecie Honorowym Kongresu.

Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni przedstawiciele firm związanych z górnictwem węgla brunatnego, przemysłem energetycznym, ochroną środowiska oraz reprezentanci środowisk naukowych.

Podczas obrad Kongresu podjęta zostanie tematyka dotycząca m. in. innowacyjnych rozwiązań i zastosowań w wykorzystaniu węgla brunatnego, jego efektywności w konkurencji z innymi źródłami energii oraz rewitalizacji terenów pogórniczych jako elementu rozwoju ekosystemów regionalnych.

Referaty wygłoszą specjaliści z renomowanych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. W ramach kongresu odbędzie się ponadto wielobranżowa sesja wystawiennicza, podczas której zaprezentuje się ponad 100 firm związanych z branżą górniczą.

do góry