Strona główna/Ogłoszenia/Konferencje i patronaty/Konferencje, seminaria, konkursy z udziałem (..)/Ochrona środowiska na terenach górniczych podziemnych i (..)

Ochrona środowiska na terenach górniczych podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych w subregionie zachodnim Województwa Śląskiego

18 Października 2007

18 października 2007 r., w Raciborzu, odbędzie się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ochrona środowiska na terenach górniczych podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych w subregionie zachodnim Województwa Śląskiego. Organizatorem konferencji jest Zarząd SITG w Rybniku. Obrady będą się toczyły w ramach następujących sesji:

• ochrona przeciwpowodziowa i gospodarka wodna terenu górnej Odry,
• zagospodarowanie terenu "Polderu Buków" i "Zbiornika Racibórz" oraz odprowadzanie wód kopalnianych z polskich i czeskich kopalń do rzek Olza i Odra,
• likwidacja zalewisk poeksploatacyjnych.

W ramach obrad dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku Z. Schinohl wygłosi referat "OUG w Rybniku – wczoraj i dziś".

do góry