"Problemy ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych"

14 Listopada 2007

14 listopada 2007 r., w Czeladzi, odbędzie się konferencja naukowo-techniczna: "Problemy ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych". Organizatorem konferencji jest Główny Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych. Obrady są połączone z uroczystością 75. urodzin prof. dr. hab. inż. Jerzego Kwiatka i promocją monografii Jubilata. W Komitecie Programowym Konferencji zasiada dyrektor departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG Zdzisław Kulczycki.

do góry