XII Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych

19 Lutego 2009

W dniach 19–20 lutego br., we Wrocławiu, odbędzie się XII Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych. W ramach obrad dyrektor Departamentu Prawnego Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Gisman przedstawi założenia do projektu ustawy–Prawo geologiczne i górnicze w części dotyczącej ruchu zakładu górniczego.

Organizatorem Forum jest Redakcja kwartalnika "Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego".

do góry