XVIII edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej

16 Lutego 2009

W dniach 16–20 lutego 2009 roku, w Krakowie, odbędzie się XVIII edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej. W ramach sesji "Polskie górnictwo wobec działań Unii Europejskiej – od akcesji do prezydencji" Prezes WUG dr inż. P. Litwa omówi problematykę warunków funkcjonowania polskiego górnictwa w świetle działań Unii. Ponadto dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG Cezary Kula przedstawi raport Wyższego Urzędu Górniczego na temat stanu bezpieczeństwa w polskim górnictwie.

Program XVIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej obejmuje najistotniejsze współczesne problemy branży górniczej, które zostaną zaprezentowane podczas wystąpień w ramach sesji plenarnej poświęconej nowym technikom i technologiom przyszłości w procesie pozyskiwania surowców mineralnych. Sesje tematyczne obejmują następujące zagadnienia:
– ryzyko w górnictwie,
– kierunki poprawy efektywności robót przygotowawczych,
– sytuacja finansowa górnictwa – podnoszenie efektywności i wydajności w polskich kopalniach,
– bezpieczeństwo pracy w kopalni,
– wycena wartości złoża kopalin – aspekty praktyczne połączone ze szkoleniem,
– techniki i technologie przyszłości w procesie pozyskiwania surowców mineralnych – informatyka – praktyka działania.

W ramach obrad odbędzie się także International Mining Forum oraz forum dyskusyjne "Kombajny czy strugi? Kiedy i dlaczego?".

Organizatorami Szkoły Eksploatacji Podziemnej są Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk i Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyższy Urząd Górniczy jest współorganizatorem sesji pod patronatem Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Ministra Mikołaja Dowgielewicza "Polskie górnictwo wobec działań Unii Europejskiej – od akcesji do prezydencji".

do góry