godło Polski
PL EN

Zakończone postępowania

Zamówienia publiczne - znaleziono: 38
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Usługa druku wraz z usługami towarzyszącymi dla potrzeb urzędów górniczych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, BAG/08/2018/PN. 2018-09-10 2018-09-20
Roboty budowlane polegające na rekonstrukcji oraz renowacji ogrodzenia i murów oporowych zlokalizowanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Wyższego Urzędu Górniczego przy ul. Poniatowskiego 29, 29 a, 31 w Katowicach (BAG/09/2018/PN). 2018-08-16 2018-09-03
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2018 roku lub w IV kwartale 2017 roku, samochodów terenowych o napędzie 4 x 4 klasy niższej średniej „C” SUV, na potrzeby zamawiającego, BAG/07/2018/PN 2018-06-06 2018-06-15
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń mieszkalnych ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - etap II, BAG/06/2018/PN. 2018-05-16 2018-06-04
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2018 roku lub w IV kwartale 2017 roku, samochodów terenowych o napędzie 4 x 4 klasy niższej średniej „C” SUV, na potrzeby zamawiającego. 2018-05-14 2018-05-25
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń mieszkalnych ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - etap II. 2018-04-24 2018-05-11
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych specjalistycznych urządzeń pomiarowych, BAG/03/2018/PN. 2018-03-31 2018-05-21
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wnętrza obiektu. Ze względu na lokalizację, w której świadczona będzie ww. usługa, przedmiot zamówienia został podzielny na części. 2018-01-09 2018-02-15
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, BAG/11/2017/PN. 2017-10-27 2017-11-13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla potrzeb urzędów górniczych, BAG/08/2017/PN. 2017-09-20 2017-10-03
Zamówienie dla którego ze względu na wartość nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1597). Przedmiotem zapytania jest wykonanie opracowania projektowego dotyczącego wybudowania murów oporowych z przylegającymi do nich schodami, murów oporowych, na których posadowione jest ogrodzenie oraz murów oporowych zabezpieczających miejsca parkingowe i budynki nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 29-31 w Katowicach. 2017-09-15 2017-09-25
Przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie kompleksowych usług serwisowych urządzeń pomiarowych będących własnością zamawiającego, a użytkowanych przez okręgowe urzędy górnicze, Specjalistyczny Urząd Górniczy oraz Wyższy Urząd Górniczy na terenie całego kraju. Ze względu na rodzaj posiadanych urządzeń pomiarowych przedmiot zamówienia został podzielony na części. 2017-08-11 2017-08-23
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych dla 5 sztuk urządzeń służących do monitorowania eksploatacji kopalin o nazwie: system pomiarowy - autonomiczny zespół rejestrująco - pomiarowy, zwanych dalej urządzeniami AZRP, będących własnością zamawiającego, a użytkowanego na terenie podziemnych zakładów górniczych, BDG/07/2017/PN. 2017-07-06 2017-07-14
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych dla 5 sztuk urządzeń służących do monitorowania eksploatacji kopalin o nazwie: system pomiarowy - autonomiczny zespół rejestrująco - pomiarowy, zwanych urządzeniami AZRP, będących własnością zamawiającego, a użytkowanego na terenie podziemnych zakładów górniczych. 2017-06-13 2017-07-03
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów eksploatacyjnych do siedzib urzędów górniczych. 2017-06-08 2017-06-21
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wnętrza obiektu, otoczenia oraz pielęgnację zewnętrznych terenów zielonych, BDG/03/2017/PN 2017-03-06 2017-04-10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę węzłów sanitarnych w budynku biurowym Wyższego Urzędu Górniczego przy ul. Poniatowskiego 31 w Katowicach. 2017-02-24 2017-03-22
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania pn. ”Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, znajdujących się na obszarach pozostałych zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”. 2017-01-20 2017-02-28
do góry