Zakończone postępowania

Zamówienia publiczne - znaleziono: 50
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, BAG/11/2017/PN. 2017-10-27 2017-11-13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla potrzeb urzędów górniczych, BAG/08/2017/PN. 2017-09-20 2017-10-03
Zamówienie dla którego ze względu na wartość nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1597). Przedmiotem zapytania jest wykonanie opracowania projektowego dotyczącego wybudowania murów oporowych z przylegającymi do nich schodami, murów oporowych, na których posadowione jest ogrodzenie oraz murów oporowych zabezpieczających miejsca parkingowe i budynki nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 29-31 w Katowicach. 2017-09-15 2017-09-25
Przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie kompleksowych usług serwisowych urządzeń pomiarowych będących własnością zamawiającego, a użytkowanych przez okręgowe urzędy górnicze, Specjalistyczny Urząd Górniczy oraz Wyższy Urząd Górniczy na terenie całego kraju. Ze względu na rodzaj posiadanych urządzeń pomiarowych przedmiot zamówienia został podzielony na części. 2017-08-11 2017-08-23
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych dla 5 sztuk urządzeń służących do monitorowania eksploatacji kopalin o nazwie: system pomiarowy - autonomiczny zespół rejestrująco - pomiarowy, zwanych dalej urządzeniami AZRP, będących własnością zamawiającego, a użytkowanego na terenie podziemnych zakładów górniczych, BDG/07/2017/PN. 2017-07-06 2017-07-14
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych dla 5 sztuk urządzeń służących do monitorowania eksploatacji kopalin o nazwie: system pomiarowy - autonomiczny zespół rejestrująco - pomiarowy, zwanych urządzeniami AZRP, będących własnością zamawiającego, a użytkowanego na terenie podziemnych zakładów górniczych. 2017-06-13 2017-07-03
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów eksploatacyjnych do siedzib urzędów górniczych. 2017-06-08 2017-06-21
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wnętrza obiektu, otoczenia oraz pielęgnację zewnętrznych terenów zielonych, BDG/03/2017/PN 2017-03-06 2017-04-10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę węzłów sanitarnych w budynku biurowym Wyższego Urzędu Górniczego przy ul. Poniatowskiego 31 w Katowicach. 2017-02-24 2017-03-22
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania pn. ”Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, znajdujących się na obszarach pozostałych zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”. 2017-01-20 2017-02-28
do góry