Strona główna/Wydawnictwa WUG/Promocja BHP/Kodeks praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia

Kodeks praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia

Kodeks praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnych zakładach górnictwa węglowego

Decyzję o opracowaniu "Kodeksu praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnych zakładach górnictwa węglowego" podjęła Rada Administracyjna Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), która w marcu 2005 r. postanowiła zwołać specjalne spotkanie ekspertów ds. bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnym górnictwie węglowym. Spotkanie, odbywające się w dniach od 8 do 13 maja 2006 r. w Genewie, poświęcono przygotowaniu i przyjęciu nowego kodeksu praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach węglowych. W pracach uczestniczyło po ośmiu ekspertów reprezentujących przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników, wybranych po konsultacjach z Radą Administracyjną MOP. W wyniku tych prac powstał Kodeks oparty na zasadach ustanowionych przez międzynarodowe instrumenty prawne dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Dwa pierwsze rozdziały Kodeksu traktują o jego celach i zakresie zastosowania. W kolejnych dwóch rozdziałach omówiono, w oparciu o ramy prawodawstwa krajowego, zakres odpowiedzialności, obowiązki oraz prawa kompetentnych organów, inspekcji pracy, pracodawców, pracowników oraz ich organizacji, dostawców, producentów, projektantów i wykonawców. Opisano systemy zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem zawodowym (bhp), służby bezpieczeństwa i zdrowia, procedury sporządzania raportów bhp. W części II kodeksu omówiono metodologię rozpoznawania zagrożeń i sposoby uwzględniania ryzyka. W części III przedstawiono różnego rodzaju zagrożenia występujące powszechnie w podziemnych zakładach górniczych, począwszy od zagrożeń pyłowych, metanowych, wodnych, poprzez zagrożenia powstające w związku ze stosowaniem urządzeń elektrycznych i maszyn, a kończąc na zagrożeniach występujących na powierzchni. Każdy podrozdział zawiera charakterystykę poszczególnych zagrożeń, ocenę ryzyka ich występowania oraz wytyczne dotyczące związanej z nimi profilaktyki.

Pobierz również: wstęp Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (dostępny w plikach do pobrania poniżej)

SPIS TREŚCI

Uczestnicy spotkania
Słowniczek pojęć
Wstęp
1. Postanowienia ogólne
2. Charakterystyka przemysłu

Część I. Ramy krajowe
3. Ogólne obowiązki
4. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem zawodowym; raportowanie, rejestrowanie, powiadamianie o wypadkach i chorobach zawodowych, uszczerbku na zdrowiu, zdarzeniach; służba medycyny pracy

Część II. Metodologia rozpoznawania zagrożeń i właściwe postępowanie z ryzykiem
5. Zapobieganie i ochrona

Część III. Bezpieczne wykonywanie robót górniczych w podziemnych kopalniach węglowych
6. Ogólne zagrożenia fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwa i ergonomiczne
7. Łatwopalny pył węglowy
8. Pył respirabilny
9. Zagrożenia pożarowe
10. Wtargnięcia wody, gazu oraz innego materiału
11. Elektryczność
12. Maszyny i urządzenia
13. Materiały wybuchowe i roboty strzałowe
14. Budynki na powierzchni, powierzchniowe instalacje i drogi na powierzchni
15. Mierniczy górniczy i mapy
16. Rozpoczęcie i zaprzestanie prac górniczych
17. Środki służące do zjazdu i wyjazdu, w tym opuszczanie osób i materiałów
18. Drogi przewozowe
19. Przewóz, odstawa i transport
20. Obudowa stropu i ociosu
21. Wentylacja
22. Lampy i oświetlenie
23. Kwalifikacje, edukacja i szkolenia
24. Sprzęt ochrony indywidualnej
25. Świadomość możliwych zagrożeń, przygotowanie do sytuacji kryzysowych oraz działania ratownicze
26. Organizacja pracy
27. Komisje ds. bezpieczeństwa i zdrowia
28. Ochrona socjalna
29. Higiena osobista
Bibliografia
Załączniki

Wszystkich zainteresowanych wydawnictwem prosimy o kontakt:

Wyższy Urząd Górniczy
tel.: 32 736 17 55


 
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2014-12-09 Wstęp Prezesa WUG
ilość pobrań: 1892
Wstęp Prezesa WUG 123.14KB zobacz
do góry