Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i KRZG dotyczące zagadnień (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i KRZG dotyczące zagadnień środków strzałowych

10 Października 2013
10 października br. w siedzibie Instytutu Nafty w Krakowie odbyło się spotkanie z zakresu zagadnień dotyczących środków strzałowych. Naradę prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. W obradach uczestniczyli przedsiębiorcy oraz ich przedstawiciele i kierownicy ruchu odkrywkowych zakładów górniczych wykonujących roboty strzałowe, a także przedstawiciele podmiotów specjalistycznych (firm strzałowych) nadzorowanych przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego.
Podczas spotkania przedstawiono stan bezpieczeństwa w odkrywkowych zakładach górniczych, poruszono sprawy prawne w zakresie obowiązującego od września Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1008) oraz omówiono tryb postępowania w przypadkach planowanego przeprowadzenia strzelań doświadczalnych zmierzających do wdrożenia stosowania nowych technik wykonywania robót strzałowych i optymalizacji parametrów strzelania. Omówiono także problematykę wyznaczania oraz zabezpieczania stref rozrzutu odłamków skalnych w związku z wykonywanymi robotami strzałowymi w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Powyższe było przyczynkiem do dyskusji dotyczącej przyjmowania przez przedsiębiorców rozwiązań zmierzających do zminimalizowania obecności siedlisk ludzkich w strefach zagrożenia. Ponadto zostały poruszone zagadnienia dotyczące kwalifikacji w zakresie górnictwa oraz kwestie budowy obiektów i robót budowlanych obiektów budowlanych w odkrywkowych zakładach górniczych.
Podczas posiedzenia przedstawiciele podmiotu wykonującego roboty strzałowe przedstawili wykorzystanie nowoczesnych technologii wykonywania robót strzałowych do zmniejszania negatywnego oddziaływania rozrzutu odłamków skalnych na przyległe otoczenie zakładów górniczych, w szczególności w rejonach zabudowy mieszkalnej.
do góry