Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/13. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej (..)

13. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni „Piast-Ziemowit” na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Bieruń

14 Października 2016

13 października br. w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” w Bieruniu odbyło się 13. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni „Piast-Ziemowit” na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: Burmistrz Miasta Bierunia, zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Piast-Ziemowit” oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. i KWK „Piast-Ziemowit”. Podczas spotkania omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2016 r. z podaniem informacji na temat skutków, jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej, oraz na temat stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej.

Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia dotyczące:

  • koncepcji zagospodarowania gruntów przy ul. Hodowlanej,
  • projektowanej eksploatacji w rejonie linii kolejowej Tychy-Oświęcim, w aspekcie studium wykonalności połączenia kolejowego 2018-2020,
  • realizacji usuwania szkód oraz działań profilaktycznych w rejonie ul. Turystycznej.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie IV kwartału 2016 r. i I kwartału 2017 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry