Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa opolskiego

13 Października 2016

11 października br. odbyło się zorganizowane przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach cykliczne spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa opolskiego będących w nadzorze Urzędu. Ponadto w obradach uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Oleskiego, Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Strzeleckiego oraz przedstawiciel Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu. Celem spotkania było omówienie stanu bezpieczeństwa w tym rodzaju górnictwa, a także nieprawidłowości i problemów związanych z odkrywkową eksploatacją kopalin oraz przybliżenie zmian w przepisach dotyczących kwalifikacji górniczych. 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach zaprezentował stan bezpieczeństwa w górnictwie w dziewięciu miesiącach 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., ze szczególnym uwzględnieniem wypadków w odkrywkowych zakładach górniczych.

Ponadto przedstawiciele OUG w Gliwicach omówili:

  • obowiązki organów nadzoru górniczego związane z ustalaniem opłaty podwyższonej za eksploatację kopalin bez wymaganej koncesji,
  • zagadnienia prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego,
  • wymagania dotyczące kwalifikacji górniczych w świetle nowych przepisów,
  • zagadnienia rekultywacji i likwidacji zakładu górniczego,
  • zagadnienia funduszu likwidacji zakładu górniczego,
  • kwestie dotyczące dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakładach górniczych,
  • problematykę oddawania do ruchu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń.
do góry