Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/15. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej (..)

15. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń KHW S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice

21 Października 2016

W czwartek, 20 października br. w siedzibie Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic” w Katowicach odbyło się 15. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz kopalń: „Murcki-Staszic”, „Mysłowice-Wesoła”, „Wieczorek” i „Wujek”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2016 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Ponadto poruszono zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w IV kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry