Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa, dozoru ruchu (..)

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa, dozoru ruchu oraz zakładu wykonującego roboty geologiczne i górnicze Exalo Drilling S.A.

21 Października 2016

W czwartek, 20 października br. w siedzibie Exalo Drilling S.A. Centrum Krosno w Krośnie odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z przedstawicielami kierownictwa, dozoru ruchu oraz zakładu wykonującego roboty geologiczne i górnicze Exalo Drilling S.A.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • praktyczne aspekty stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w odniesieniu do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych w ruchu zakładu górniczego i zakładu wykonującego roboty geologiczne,
  • stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli robót geologicznych i górniczych, związane z ruchem maszyn, urządzeń i instalacji technicznych,
  • zagrożenia elektryczne identyfikowane w ramach rozpoznawania niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne,
  • zagadnienia dotyczące przygotowania i realizacji robót budowlanych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów.

Przedstawiono również spostrzeżenia z dotychczasowej działalności kontrolnej Urzędu, w związku z prowadzonymi zmianami struktury organizacyjnej Exalo Drilling S.A.

do góry