Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/22. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego do spraw oceny (..)

22. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

21 Października 2016

W czwartek, 20 października br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 22. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Zastępca Burmistrza Mikołowa, przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Mikołów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. oraz przedstawiciele kopalń: Ruda, „Bolesław Śmiały”, „Makoszowy”, „Budryk” i „Wujek”.

Na wstępie omówiono stan realizacji przez KWK Ruda Ruch Bielszowice dwóch uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu. Pierwsza z nich dotyczyła robót hydrotechnicznych na terenie dzielnicy Borowa Wieś, a druga - realizacji robót związanych z remontem ul. Gliwickiej (DK 44) w Borowej Wsi. Prowadzone prace remontowe zostały zakończone 16 czerwca br.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele kopalń omówili eksploatację górniczą dokonaną w II i III kwartale 2016 r., a także eksploatację projektowaną w IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

do góry