Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kolejne z zaplanowanych spotkań z przedstawicielami (..)

Kolejne z zaplanowanych spotkań z przedstawicielami odkrywkowych zakładów górniczych

22 Października 2013
W dniu 22 października 2013 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu i pracowników inspekcyjno-technicznych
z przedsiębiorcami odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny
w powiatach: mieleckim, kolbuszowskim, stalowowolskim, rzeszowskim, dębickim, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim i ich przedstawicielami. Tematyka spotkania dotyczyła głównie gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji.

W szczególności omówiono główne założenia "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014", w tym cele strategiczne w obszarze efektywnego wykorzystania bogactw mineralnych Polski dla obecnego i przyszłych pokoleń. Przedstawiono zagadnienia dotyczące tematyki związanej z racjonalną gospodarką zasobami złóż w procesie eksploatacji i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie, obowiązkami służby geologicznej i mierniczej odkrywkowych zakładów górniczych, funkcjonowaniem funduszu likwidacji zakładu górniczego. Omówiono także najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości stwierdzane przez organ nadzoru górniczego oraz wypadki jakie miały miejsce
w odkrywkowych zakładach górniczych.

Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkała się prezentacja dotycząca zmian
w zakresie prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, wynikających
z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.

do góry