Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/16. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej (..)

16. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice

13 Kwietnia 2017

W czwartek, 13 kwietnia br. w siedzibie Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” w Katowicach odbyło się 16. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice.

Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. oraz kopalń: Oddział Murcki-Staszic, Oddział Mysłowice-Wesoła, Oddział Wieczorek i Oddział Wujek.

Podczas posiedzenia:

  • omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2016 r. oraz I kwartale 2017 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu,
  • przedyskutowano zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
  • szczegółowo poruszono zagadnienia dotyczące współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami Miasta Katowice,
  • przekazano informacje na temat planowanego – w okresie II i III kwartału 2017 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.
do góry