Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/173 przesłuchanych w sprawie katastrofy w KWK Mysłowice - (..)

173 przesłuchanych w sprawie katastrofy w KWK Mysłowice - Wesoła

8 Kwietnia 2015

8 kwietnia br. odbyło się piąte posiedzenie powołanej przez prezesa WUG Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., w Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice - Wesoła”, Ruch „Wesoła” w Mysłowicach.

Prace komisji wchodzą w etap formułowania pierwszych wniosków. Podczas obrad poinformowano o stanie zdrowia poszkodowanych oraz badaniach powypadkowych, prowadzonych przez przedsiębiorcę. Analizowano realizację ekspertyz, stan dochodzeń przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz prowadzonej akcji ratowniczej, a także ustalenia dotyczące możliwości przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia.

 Z przekazanych Komisji informacji wynika, że spośród 25 rannych w tym wypadku górników dwóch jest obecnie hospitalizowanych w szpitalach w Zabrzu i Katowicach. Wszyscy przebywają na L-4. Pięciu korzysta ze świadczeń rehabilitacyjnych. Sześciu górników uczęszcza na zabiegi rehabilitacji leczniczej. Dwóch stara się o rentę inwalidzką. Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej katastrofie poszkodowanych zostało łącznie 30 osób. Pięciu górników zmarło. 15 osób odniosło ciężkie obrażenia, 10 zostało lekko rannych.

Dotychczas przesłuchano 173 osoby – w tym 3 z kierownictwa kopalni, 5 z dozoru wyższego i 30 ratowników. Do złożenia wyjaśnień wezwanych zostanie jeszcze ponad 20 osób. Powołana przez prezesa WUG Komisja na podstawie dotychczasowych badań ustaliła już kilka nieprawidłowości, które mogły przyczynić się do zaistnienia tragicznego w skutkach zdarzenia. Dotyczą one przede wszystkim zagrożenia metanowego i pożarowego. Stwierdzono m.in., że:

  • w kopalni nie prowadzono profilaktyki pożarowej z częstotliwością minimum jeden raz w tygodniu, jak zakładał projekt techniczny ściany (od uruchomienia ściany w lipcu 2014 r. do czasu zdarzenia przeprowadzono ją pierwszy raz dopiero 5 października 2014 r.);
  • nie rozpoczęto akcji przeciwpożarowej w związku z zaistniałym pożarem endogenicznym w zrobach pokładu 510 w rejonie ściany 560, który stwierdzono już 5 października 2014 r.;
  • od 5 października 2014 r. dopuszczono – niezgodnie z zasadami sztuki górniczej – do aktywnego gaszenia pożaru w zrobach pokładu 510 w rejonie ściany 560;
  • 6 października 2014 r. utrzymywano chodnik XIa wsch. za frontem ściany na odcinku większym niż maksymalnie 4 m, jak zakładał projekt techniczny ściany;
  • nie wycofywano ludzi z rejonu ściany 560 w pokładzie 510 podczas przekroczeń zawartości 2 %. metanu stwierdzanych metanomierzami indywidualnymi;
  • tolerowano brak stanowiska pompowego w rejonie skrzyżowania frontu ściany z chodnikiem XII wsch., co było niezgodne z ustaleniami zawartymi w projekcie technicznym ściany 560.

 Eksperci, analizując prowadzoną po wypadku zbiorowym akcję ratowniczą, wysoko ocenili sprawność zastępów ratowniczych.

Na poprzednim posiedzeniu Komisja postanowiła rozszerzyć obszar prowadzonych badań w zakresie gazometrycznym. Dzisiaj analizowano kolejne ustalenia w tym obszarze. Eksperci na podstawie dotychczasowych wyników badań, podobnie jak na poprzednim posiedzeniu komisji w lutym br., skłaniają się do przypuszczeń, że wypadek zbiorowy był spowodowany zapaleniem metanu, którego inicjałem prawdopodobnie był pożar endogeniczny. Na tym etapie nie potwierdza się wstępna hipoteza o wybuchu metanu.

Sformułowanie raportu kończącego pracę Komisji, powołanej przez prezesa WUG, nastąpić może dopiero po zakończeniu całego postępowania, w tym wizji lokalnej na miejscu wypadku, a jak wiadomo z powodu pożaru endogenicznego jest ono obecnie otamowane. W sposób ciągły monitorowany i analizowany jest skład atmosfery w przestrzeni otamowanej, z wykorzystaniem chromatografu. Z dotychczasowych ustaleń ekspertyz wynika, że wizja na miejscu tragicznego zdarzenia będzie mogła być przeprowadzona dopiero we wrześniu br.   

do góry