Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Laureaci Karbidki 2015

Laureaci Karbidki 2015

8 Kwietnia 2015

Po raz piąty ośmioosobowa Kapituła ogólnopolskiego Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka”, pod przewodnictwem Mirosława Koziury, prezesa WUG, po szczegółowej analizie zgłoszonych do konkursu publikacji, dyskusji oraz głosowaniu wskazała trzech laureatów równorzędnych nagród w kategorii prasa i portale internetowe. Tym razem nikogo nie nagrodzono w kategorii radio i telewizja. Pierwszy raz w pięcioletniej historii tego konkursu przyznano dwa równorzędne wyróżnienia za duże formy publicystyczne, w tym za reportaż telewizyjny.

W kategorii prasa i portale internetowe nagrody otrzymają następujący dziennikarze:

  •  Andrzej Bęben z „Trybuny Górniczej” i portalu nettg.pl,
  • Marcin Pietraszewski z „Gazety Wyborczej”,
  • Michał Wroński z „Dziennika Zachodniego”, Polska The Times.

Kapituła wyróżnieniami uhonorowała:

  • Barbarę Warpechowską za cykl publikacji w „Pulsie Biznesu” i „Nowym Górniku”,
  • Wojciecha Królikowskiego z TVP Katowice za reportaż o ratownikach górniczych.

Organizatorzy konkursu – Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. Wacława Cybulskiego, która działa przy WUG – dla wszystkich laureatów i wyróżnionych przygotowali symboliczne dowody uznania: statuetki Karbiki, dyplomy i gratyfikacje finansowe. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 kwietnia br., podczas XVII Konferencji z cyklu „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, organizowanej pod patronatem Ministra Gospodarki. Laureaci zostaną zaproszeni na obrady plenarne do Hotelu Villa Verde w Zawierciu.

Do konkursu mogli zgłaszać swoje publikacje dziennikarze: prasy, radia i telewizji regionalnych i ogólnopolskich, a także redakcji portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały rozpowszechnione w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Karbidki dla dziennikarzy nawiązują do historycznej lampki górniczej. Organizatorzy konkursu są przekonani, że media publiczne mogą być edukacyjnym kagankiem w upowszechnianiu dobrych praktyk w górnictwie. Przestrzeganie zasad BHP w zakładach wydobywających różnorodne kopaliny jest na wagę życia niejednego człowieka. Eksploatacja złóż z poszanowaniem środowiska decyduje o jakości życia mieszkańców gmin górniczych. Rola nadzoru górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa pracy wzrasta między innymi dzięki popularyzacji jej efektów. Dziennikarze podejmujący takie tematy, od pięciu lat, mogą ubiegać się o konkursowe laury. Karbidki przyznawane są za promocje szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy ponad 200 tys. osób zatrudnionych w przemyśle wydobywczym w Polsce, czyli w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym.

W 2014 roku w kategorii prasa i portale internetowe laureatami „Karbidki” zostali: Karolina Baca-Pogorzelska z dziennika „Rzeczpospolita”, Maciej Dorosiński z portalu nettg.pl oraz Witold Gałązka z tygodnika branżowego „Trybuna Górnicza”; w kategorii radio i telewizja „Karbidki” otrzymali: Przemysław Adamski z TVP Katowice oraz Andrzej Lampart z TVP Wrocław. W 2013 roku w kategorii prasa i portale internetowe nagrody otrzymali: Marek Błoński z PAP oraz Jerzy Chromik z tygodnika „Trybuna Górnicza”; w kategorii radio i telewizja – Przemysław Adamski z TVP Katowice oraz Andrzej Lampart z TVP Wrocław. „Karbidki” w 2012 r. w kategorii prasa i portale internetowe otrzymali: Karolina Baca z „Rzeczpospolitej”, Kajetan Berezowski z „Trybuny Górniczej” i portalu nettg.pl, Sławomir Starzyński z „Nowego Górnika”; w kategorii radio i telewizja - Monika Krasińska z Radia Katowice. Laureatami pierwszej edycji konkursu, zorganizowanej w 2010 r. byli: Monika Krasińska z Radia Katowice, Marek Błoński z Polskiej Agencji Prasowej, Jerzy Chromik z „Trybuny Górniczej” i portalu nettg.pl, Aldona Minorczyk-Cichy z „Dziennika Zachodniego”, Polska The Times.

do góry