Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/2. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla oceny (..)

2. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Katowice

12 Maja 2010
W dniu 12 maja 2010 r. w siedzibie KHW S.A. KWK "Murcki-Staszic" odbyło się 2. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Z-ca Prezydenta Miasta Katowice Leszek Piechota oraz przedstawiciele: UM Katowice, Wyższego Urzędu Górniczego, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz kopalń "Murcki-Staszic, "Wujek" i "Wieczorek".

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia:
  • kontynuacji naprawy szkody polegającej na odwodnieniu rejonu ulicy Ligockiej-Szadoka w Katowicach,
  • zagospodarowania doliny Leśnego Potoku,
  • udziału kopalń w dyskusjach publicznych, w trakcie wyłożenia do publicznej wiadomości planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice.
Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w II i III kwartale 2010 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz zadań profilaktycznych.
do góry