Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Prezentacja przedsięwzięć i zamierzeń związanych z (..)

Prezentacja przedsięwzięć i zamierzeń związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa w kopalniach JSW S.A.

13 Maja 2010
W dniu 13 maja 2010 r. w siedzibie JSW S.A. odbyło się spotkanie Zarządu JSW S.A., dyrektorów kopalń oraz przedstawicieli Biura Zarządu JSW S.A. z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego i Dyrektorami Okręgowych Urzędów Górniczych w Gliwicach i Rybniku.

Spotkanie rozpoczęło się słowem wstępnym wygłoszonym przez Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Następnie Z-ca Prezesa Zarządu, Dyrektor Biura Produkcji JSW S.A. Andrzej Tor przedstawił prezentację na temat przedsięwzięć i zamierzeń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Z-ca Dyrektora Zespołu Energo-Mechanicznego JSW S.A. Jerzy Dzierżęga omówił doświadczenia i plany JSW S.A. w zakresie monitoringu parametrów pracy maszyn i urządzeń oraz identyfikacji załóg w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy.

Spotkanie zakończyła dyskusja wokół omawianych zagadnień.
do góry