Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/9. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

9. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Mikołów

12 Maja 2010
W dniu 12 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 9. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Mikołów.

Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ", "Zachód" i "Wschód", Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz Z-ca Burmistrza Miasta Mikołów.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia:
  • prowadzenia przez KWK "Sośnica-Makoszowy" robót rekultywacyjnych wzdłuż rzeki Kłodnicy, w dzielnicy Borowa Wieś,
  • wpływu eksploatacji KWK "Budryk" na potoki w gminie Mikołów,
  • realizacji przez KWK "Bielszowice" robót hydrotechnicznych w dzielnicy Borowa Wieś,
  • oddziaływania na powierzchnię terenu w gminie Mikołów wstrząsów podziemnych, generowanych przez eksploatację górniczą kopalń Kompanii Węglowej S.A. i Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz sposobu rejestracji przyspieszeń, wywoływanych przez nie, drgań podłoża gruntowego.
Przekazano również informacje na temat planowanego w 2010 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz zadań profilaktycznych.
do góry