Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Narada z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku

21 Października 2016

W czwartek, 20 października br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował naradę z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. W naradzie uczestniczyli również przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Specjalistycznego Urzędu Górniczego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i OPA-ROW Sp. z o.o. Program spotkania, prowadzonego przez dyrektora OUG w Rybniku, obejmował m.in.:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w KWK nadzorowanych przez Urząd, oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym omówienie niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych,
 • omówienie przyczyn i okoliczności (w tym wniosków na przyszłość):
  • zawałów skał stropowych, zaistniałych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach: 27 lipca 2016 r. w przekopie W-1 oraz 2 sierpnia 2016 r. w przekopie N-3 na poziomie 705,
  • wypadku w postaci porażenia prądem elektrycznym i poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego 21 maja 2016 r. w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary,
  • wybuchu metanu w szybie „Zygmunt”, zaistniałego 27 lipca 2016 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach, w wyniku którego doszło do katastrofy budowlanej oraz, na podszybiu szybu „Zygmunt” na poziomie 411 m, doszło do wypadku śmiertelnego,
  • awarii jednego z zasilań w energię elektryczną rozdzielni 20 kV szyb wentylacyjny „Powietrzny V”, zaistniałej 12 października 2016 r.  w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach,
  • niebezpiecznego zdarzenia, zaistniałego 10 sierpnia 2016 r. w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach, w postaci awarii agregatu sprężarkowego w upadowej odwadniającej „R” równoległej w pokładzie 713/1-2, która spowodowała zadymienie wyrobisk i wzrost stężeń CO w rejonie eksploatowanej ściany R-15 w pokładzie 713/1-2,
 • zagadnienia związane ze stosowaniem sprężarek w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych,
 • zagadnienia związane ze stosowaniem czujników temperatury w urządzeniach górniczych,
 • omówienie wniosków Komisji, powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła”,
 • omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego,
 • przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku.
do góry