Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo w szybach

Bezpieczeństwo w szybach

21 Października 2013
W dniu 18 października 2013 r. w siedzibie Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się drugie z cyklu zaplanowanych spotkań dotyczących bezpieczeństwa wykonywania w szybach prac szczególnie odpowiedzialnych, ze odrębnym uwzględnieniem zabudowy kabli.
Spotkanie prowadził dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli nadzoru górniczego, uczestniczyli kierownicy działów energomechanicznych i główni mechanicy z siedmiu zakładów górniczych, sprawujący nadzór na górniczymi wyciągami szybowymi.
Podczas spotkania przedstawiono stan bezpieczeństwa w górnictwie w upływającym roku. Omówiono także wyniki analizy stosowanych w zakładach górniczych technologii zabudowy kabli w szybach w zakresie ich zgodności z wymaganiami przepisów, poprawności doboru sprzętu, maszyn i urządzeń, zasad dozoru i nadzoru nad prowadzonymi pracami.
Ponadto zostały poruszone zagadnienia dotyczące organizacji robót szybowych w zakresie prac szczególnie odpowiedzialnych oraz poddano analizie wybrane technologie zabudowy kabli w szybach.
do góry