Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

12 Maja 2010
W dniu 12 maja 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się okresowa narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której udział wziął przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego, przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A. oraz Centrum Wydobywczego "Południe" w Rybniku. Program narady, prowadzonej przez Dyrektora OUG w Rybniku obejmował m.in.:
  • przedstawienie stanu wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie w minionym okresie 2010 r.,
  • omówienie przyczyn wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych od ostatniej narady oraz podjętych działań profilaktycznych, w tym tąpnięcia i wypadku zbiorowego w KW S.A Oddział "Rydułtowy-Anna", zaistniałego w dniu 24.04.2010 r. oraz pożaru endogenicznego w JSW S.A. KWK "Zofiówka", zaistniałego w dniu 23.04.2010 r.,
  • omówienie wniosków Komisji powołanej dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego zaistniałych w dniu 18.09.2010 r. w KHW S.A. KWK "Wujek" Ruch "Śląsk",
  • problematykę nadzorowanych kopalń, w tym profilaktykę zagrożeń w rejonach, uznanych za "szczególnie zagrożone",
  • omówienie wniosków z prac "Zespołu do spraw wpływu czynnika ludzkiego na zaistnienie wypadków przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach węgla kamiennego", powołanego przez Prezesa WUG decyzją nr 16 z dnia 5.05.2009 r.,
  • przedstawienie wyników kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku bieżącym w roku, w szczególności w zakresie urządzeń elektrycznych,
  • omówienie wniosków z analizy sprawozdań JSW S.A. i KW S.A. za II półrocze 2009 r., dotyczących działań podejmowanych dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa powszechnego.
Podczas spotkania omówiono również sprawy dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli nadzorowanych zakładów górniczych przez OUG oraz nieprawidłowości w zakresie wyposażenia wyrobisk dołowych w sprzęt ppoż. Podsumowano działania podjęte w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji przenośników taśmowych oraz w celu zwalczania zagrożenia metanowego przy eksploatacji przenośników ścianowych,
do góry