Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Awaria zasilania w Kopalni Soli w Wieliczce

Awaria zasilania w Kopalni Soli w Wieliczce

17 Sierpnia 2010

16 sierpnia 2010 r. o godz. 18.13 nastąpiła całkowita przerwa zasilania w energię elektryczną Kopalni Soli "Wieliczka". Przyczyną braku dopływu energii była awaria w podstacji 110/15 kV ENION S.A. oddział w Krakowie, związana z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi. W tym czasie w wyrobiskach kopalni znajdowało się 1060 turystów i kuracjuszy oraz 34 pracowników kopalni. Zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu ludzi z wyrobisk przedziałem schodowym szybu "Daniłowicz". Dopływ energii elektrycznej do kopalni przywrócono o godz. 20.50. Natychmiast zostały uruchomione wentylatory głównego przewietrzania, maszyny wyciągowe i urządzenia głównego odwadniania. W czasie trwania awarii prowadzono stały pomiar stanu atmosfery kopalnianej i nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń. Podczas ewakuacji osób przebywających na dole kopalni i po jej zakończeniu nie zgłoszono wypadku lub zachorowania.

do góry