Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowymi i Oddziałowymi Społecznymi (..)

Spotkanie z Zakładowymi i Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych JSW S.A.

13 Sierpnia 2010

W dniu 12 sierpnia 2010r. w JSW S.A. KWK "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się, zorganizowane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, spotkanie z Zakładowymi i Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych JSW S.A. KWK: "Borynia", "Jas-Mos", "Krupiński", "Pniówek" i "Zofiówka".
Spotkaniu przewodniczył z-ca dyrektora OUG w Rybniku mgr inż. Grzegorz Juzek.
W trakcie spotkania omówiono:
- "Strategię działania urzędów górniczych na lata 2010-2014", w tym przeciwdziałanie katastrofom górniczym oraz ograniczenie wypadków spowodowanych czynnikiem ludzkim,
- rolę i zadania OUG w Rybniku, w tym uwarunkowania przeprowadzania kontroli, wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie oraz przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku,
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w roku bieżącym.

do góry