Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie górniczym (..)

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie górniczym „Lubin”

25 Kwietnia 2018

We wtorek, 24 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli  Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy oraz Rejonowymi i Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie. Podczas obrad omówiono zagadnienia dotyczące:

- regulacji prawnych ujętych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,

- bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych, a także główne    przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ostatnim okresie w kopalniach rud miedzi, w tym zaistniałych w O/ZG „Lubin”, ze szczególnym uwzględnieniem „czynnika ludzkiego”,

- wzajemnej współpracy ukierunkowanej na poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na ograniczenie wypadkowości w górnictwie. 

do góry