Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo pracy w górnictwie odkrywkowym i (..)

Bezpieczeństwo pracy w górnictwie odkrywkowym i otworowym. Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP

21 Stycznia 2015
Bezpieczeństwo pracy w kopalniach odkrywkowych i otworowych było jednym z tematów plenarnego posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, które odbyło się 20 stycznia br. W obradach uczestniczyli m.in. Mirosław Koziura, prezes WUG i Krzysztof Król, dyrektor Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG.
 
Informacje przekazane Radzie przez przedstawicieli WUG dotyczyły zagrożeń i wypadków występujących w górniczych zakładach odkrywkowych i otworowych. Przedstawiono także priorytety nadzoru górniczego w sferze kontroli tych dwóch sektorów górnictwa. We wnioskach stwierdzono m.in., że działania nadzoru górniczego w zakresie prewencji wypadkowej przyczyniły się do zmniejszenia liczby wypadków oraz do poprawy stanu bhp. W górnictwie odkrywkowym priorytetem nadzoru górniczego jest w dalszym ciągu  monitorowanie warunków prowadzenia robót strzałowych, szczególnie w pobliżu obiektów budowlanych znajdujących się w strefie rozrzutu odłamków skalnych, a także skuteczność podejmowanych przez przedsiębiorców rozwiązań w tym zakresie. W górnictwie otworowym oraz w robotach geologicznych okręgowe urzędy górnicze koncentrują się na działaniach prewencyjnych zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków spowodowanych „czynnikiem ludzkim” oraz eliminacją ryzykownych zachowań pracowników i podnoszeniem ich świadomości, a także odpowiedzialności. Ponadto wśród priorytetów są kontrole w zakresie bezpiecznej organizacji i koordynacji robót.

Polskie górnictwo odkrywkowe to ponad 6500 zakładów, w tym 12 kopalń węgla brunatnego. Otworowych zakładów górniczych jest w różnych regionach kraju 86, w tym: 63 zakłady wydobywające wodę; osiem wydobywających ropę i gaz (w ich strukturach organizacyjnych są 63 kopalnie ropy i/lub gazu, osiem podziemnych magazynów gazu i 1 kopalnia morska); trzy zakłady eksploatujące metan z pokładów węgla.

W górnictwie odkrywkowym w 2014 roku doszło do 69 wypadków, w tym do 4 śmiertelnych, a w górnictwie otworowym do 39, w tym do jednego śmiertelnego. Pracownicy WUG i okręgowych urzędów górniczych w ubiegłym roku wykonali 8.398 roboczodniówek kontrolnych w zakładach górnictwa odkrywkowego i 2.409 w firmach górnictwa otworowego oraz wykonujących roboty geologiczne.

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 20 stycznia br. ustaliła swoje zamierzenia w 2015 r. i przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy w br.

do góry