Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

25 Maja 2011

25 maja br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się okresowa narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której udział wzięli przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A. oraz KW S.A. Centrum Wydobywczego "Południe" .
Program narady obejmował m.in.:
1. Stan bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach nadzorowanych przez tut. Urząd w minionym okresie 2011 r. oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy.
2. Przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych od ostatniej narady, wynikające z nich wnioski na przyszłość oraz podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne.
3. Wstępne okoliczności zapalenia metanu i wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 05.05.2011r. w JSW S.A. KWK "Krupiński" w Suszcu.
4. Działania podjęte przez JSW S.A., dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych, w realizacji wniosków i zaleceń dyrektora tut. Urzędu po wypadkach, zaistniałych w dniu 8.01.2001 r. KWK "Pniówek", ujętych w pismach z dnia 10.01.2011 r., z uwzględnieniem wyników dokonanego przeglądu miejsc i stanowisk pracy.
5. Wnioski wynikające z analizy zjazdów kierownictwa nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych i przedstawicieli przedsiębiorców oraz podjętych przez nich decyzji.
6. Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez tut. Urząd w minionym okresie roku 2011.
7. Sprawy bieżące, w tym:
- analizę stanu bezpieczeństwa w nadzorowanych zakładach górniczych za okres 2008
– I kwartał 2011 roku,
- stosowanie dodatkowych czujników metanometrycznych w rejonie wylotu ze ścian,
- zagrożenie pożarowe pożarami endogenicznymi w wyrobiskach górniczych, z uwzględnieniem przyczyn i okoliczności pożarów w latach ubiegłych w kopalniach węgla kamiennego,
- warunki stosowania kołowrotu typu KBH-5/TM,
- utrzymywanie ładu i porządku w wyrobiskach dołowych.

do góry