Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Warsztaty dla młodego dozoru ruchu zakładu górniczego

Warsztaty dla młodego dozoru ruchu zakładu górniczego

21 Października 2013
W WUG przygotowany został, w ramach współpracy z ZUS, cykl zajęć warsztatowych dotyczących adaptacji zawodowej w górnictwie węgla kamiennego. Są one adresowane do osób dozoru ruchu kopalń węgla kamiennego o krótkim stażu pracy. Ta grupa uczestników została wyłoniona na podstawie analizy przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górnictwa podziemnego. Stwierdzono przypadki tolerowania przez osoby dozoru ruchu niebezpiecznych zachowań podległych pracowników, a także wysoką wypadkowość wśród osób dozoru ruchu, zwłaszcza o małym doświadczeniu zawodowym. Podobne wnioski wynikały z badań ankietowych górniczych załóg, które przeprowadzane były w kilku kopalniach w ubiegłym roku.
Powtarzającymi się przyczynami wypadków i niebezpiecznych zdarzeń z udziałem osób dozoru ruchu o krótkim stażu jest niewystarczająca znajomość przepisów i obowiązków związanych z wykonywaną przez nich pracą, małe doświadczenie zawodowe oraz nieprzestrzeganie ustaleń projektów technicznych i obowiązujących procedur. Dlatego w zakresie działalności prewencyjnej WUG pojawia się program dotyczący adaptacji zawodowej skierowany do tej grupy pracowników. Jego celem jest zmniejszenie udziału wypadków spowodowanych "czynnikiem ludzkim" oraz eliminowanie ryzykownych zachowań górników.
W listopadzie br. przeprowadzone zostaną cztery jednodniowe warsztaty dla osób niższego i średniego dozoru ruchu o krótkim stażu pracy, zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego. Zaplanowano cztery bloki tematyczne, które obejmującej następujące zagadnienia:
- zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego;
- zakres czynności osób dozoru ruchu;
- szkolenia i adaptacja zawodowa;
- organizacja pracy;
- obsługa maszyn i urządzeń górniczych;
- postępowanie w przypadku zaistnienia wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.
Warsztaty prowadzone będą w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego. Wykładowcami będą pracownicy WUG i przedstawiciele kierownictwa okręgowych urzędów górniczych. Zajęcia prowadzone będą w grupach ponad 30 osobowych. Zaplanowano dwa spotkania dla pracowników zakładów górniczych Kompanii Węglowej S.A. i po jednym spotkaniu dla pracowników zakładów Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Południowego Koncernu Węglowego S.A. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały informacyjne.
Szkolenia warsztatowe poprzedziło seminarium dla dyrektorów zespołów bhp przedsiębiorców posiadających podziemne zakłady górnicze. Seminarium, które odbyło się 15 października w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, prowadził Janusz Malinga, dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG. Tematyka seminarium dotyczyła korelacji przygotowania zawodowego oraz kompetencji osób dozoru ruchu ze stanem bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych. Przedstawiono informację o wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach spowodowanych opadem skał ze stropu i ociosów, a także wnioski dotyczące adaptacji zawodowej osób dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych. Przedstawiciele EMAG-u zaprezentowali działalność swojego Instytutu oraz metodykę szkoleń jako sposób na poprawę bezpieczeństwa pracy.
do góry