Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo pracy (..)

VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie

4 Listopada 2010

3 listopada br. rozpoczęła się VI Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie". Prezes WUG Piotr Litwa objął konferencję honorowym patronatem, a także wziął czynny udział w jej obradach. W trakcie swego wystąpienia Prezes WUG podkreślił jak aktualna jest obecnie tematyka konferencji, zważywszy na liczbę tegorocznych wypadków w górnictwie, które miały związek z niewłaściwą eksploatacją urządzeń i układów transportowych.
Pracownicy nadzoru górniczego wnieśli cenny wkład w przebieg spotkania. Pracownicy WUG – Józef Koczwara, Piotr Kmita i Bogdan Perenc przedstawili referat wprowadzający do sesji panelowej pn. "Jak zwiększyć skuteczność działań dla poprawy bezpieczeństwa". Ponadto w pracach poszczególnych sesji konferencji uczestniczyli inni pracownicy nadzoru górniczego: Piotr Wojtacha dyrektor OUG w Gliwicach, Norbert Gzuk zastępca dyrektora OUG w Rybniku oraz Zbigniew Jarmołowicz zastępca dyrektora OUG w Katowicach. Podzielili się oni z pozostałymi uczestnikami obrad swoją wiedzą i doświadczeniami na temat okoliczności wypadków przemyśle wydobywczym, których przyczyną były błędy i zaniedbania w zakresie transportu.

do góry