Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Czwarte posiedzenie komisji powołanej po katastrofie w (..)

Czwarte posiedzenie komisji powołanej po katastrofie w kopalni "Wujek"

26 Listopada 2009

W dniu 26 listopada 2009 r. odbyło się czwarte posiedzenie komisji powołanej decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 września 2009 r. dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 18 września 2009 r. w KWK "Wujek", Ruch "Śląsk".

Podczas obrad omówiono wyniki dotychczas przeprowadzonych dochodzeń powypadkowych. Przewodniczący zespołów działających w ramach komisji przedstawili m.in.:

  • analizę zagrożenia metanowego i zabezpieczeń gazometrycznych w rejonie ściany 5 w pokładzie 409,
  • analizę sposobu przewietrzania oraz zagrożenia pożarowego w rejonie ściany 5 w pokładzie 409,
  • informację dotyczącą wyników badania stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz zasięgu działania płomienia,
  • informację na temat wyników badania urządzeń,
    ocenę przebiegu akcji ratowniczej.
do góry