Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. eksploatacji pod (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. eksploatacji pod terenami Trzebini i Chrzanowa

24 Listopada 2009

W dniu 20 listopada 2009 r. w Zakładach Górniczych "Trzebionka" S.A. w likwidacji w Trzebini odbyło się XV posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. eksploatacji w filarach ochronnych ustanowionych dla: Dworca Towarowego PKP Trzebinia, szlaku Kolejowego PKP Kraków-Katowice odcinek Trzebinia-Balin, Zbiorników Uzdatniania Wody i Stawu Osadowego Odpadów Poflotacyjnych.

Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie Wojciech Jeziorowski. W obradach uczestniczyli przedstawiciele :Wyższego Urzędu Górniczego, Akademii Górniczo-Hutniczej, "Geostab" Sp. z o.o. – Gdańsk, urzędów miejskich Trzebini i Chrzanowa, ZG "Trzebionka" S.A. w likwidacji.

Omówiono: realizację uchwał z XIV zespołu porozumiewawczego, eksploatację złoża w filarach ochronnych w okresie od października 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., badania i analizę deformacji powierzchni w zasięgu wpływu działalności ZG "Trzebionka" S.A., interpretację badań i ocenę bezpieczeństwa stawu osadowego.

Sformułowano uchwały dotyczące między innymi dalszych obserwacji i pomiarów powierzchni terenu w zasięgu filarów ochronnych, bezpieczeństwa obwałowań stawu osadowego oraz prawidłowego podsadzania wybranej przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem jakości materiału podsadzkowego.

do góry