Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Drugie posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do (..)

Drugie posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy zjawisk gazogeodynamicznych zaistniałych w latach 2009 – 2018 r. w KGHM Polska Miedź S.A.

21 Czerwca 2018

W środę, 20 czerwca br. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009 – 2018 r. w KGHM Polska Miedź S.A., powołanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Na drugim posiedzeniu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, omówiono przygotowaną wstępną analizę dotyczącą specyfiki warunków geologicznych w rejonie eksploatacji rud miedzie w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. w odniesieniu do złóż gazu w rejonach eksploatacji prowadzonych przez PGNiG S.A. Ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 12.09.2018 r. gdzie zostaną przedstawione omówienia pozostałych tematów.

Celem zasadniczym prac Zespołu jest ustalenie kierunków działań  dla bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali w warunkach występujących zjawisk gazogeodynamicznych.

W skład Zespołu kierowanego przez Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztofa Króla wchodzą specjaliści z zakresu geomechaniki skał, geofizyki, wentylacji, a także praktycy górnictwa rud miedzi oraz otworowego – ropy i gazu.

do góry