Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/WUG: Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Górnictwa Węgla (..)

WUG: Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Górnictwa Węgla Kamiennego

7 Listopada 2012

7 listopada br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Górnictwa Węgla Kamiennego.
Porządek obrad obejmował m.in. takie zagadnienia jak:
- Nieprawidłowości w działalności firm obcych w ruchu podziemnych zakładów górniczych;
- Założenia dotyczące powołania i działania Rady ds. Ratownictwa;
-Katalog dobrych praktyk dotyczący zwalczania pylicy płuc
oraz przygotowanie opinii dla Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie dotyczących powyższych spraw.

do góry