Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w sprawie sporządzania planów ruchu podziemnych (..)

Spotkanie w sprawie sporządzania planów ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny

28 Czerwca 2018

W środę, 27 czerwca br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował spotkanie w sprawie sporządzania planów ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Obrady, w których uczestniczyli Kierownicy Działów Mierniczo-Geologicznych oraz Przygotowania Produkcji, prowadził zastępca dyrektora Urzędu.

Program spotkania obejmował:

  • omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych w części dotyczącej sporządzania planów ruchu dla podziemnych zakładów górniczych;
  • ujednolicenie oznaczeń obszarów płytkiej eksploatacji, stref występowania i prognozowanych deformacji nieciągłych;
  • ujednolicenie oznaczeń miejsc występowania niecek bezodpływowych, rejonów podtopień, zasięgu istniejących i prognozowanych zawodnień i podtopień terenów w wyniku projektowanej eksploatacji;
  • ustalenie elementów profilu cieku wodnego (dno, lustro wody, korona obwałowania).
  • ustalenie granic zakładu górniczego;
  • prognozę wpływu działalności górniczej w zakresie drgań gruntu - zasady stosowania zweryfikowanej górniczej skali intensywności drgań GSI,

a także:

-     przypomnienie o obowiązku każdorazowego dołączania do planu ruchu oraz dodatków do planu ruchu koncesji, projektu zagospodarowania złoża oraz ostatniej aktualizacji w operacie ewidencji zasobów,

-     zasady wyznaczania filarów bezpieczeństwa od źródeł zagrożenia wodnego,

-     stosowanie definicji, wzorów i symboli zgodnych z Polską Normą,

-     stan zaawansowania prac związanych z uzyskaniem nowych koncesji.

do góry